Záměr parkoviště P+R namísto stávajícího lesa byl překvapivě veřejnosti sdělen na společné schůzi dopravní a stavební komise dne 8.1.2018. Podotýkám, že logický způsob by byl nejdříve řádně projednat podobný nápad se členy dopravní komise. Druhá prezentace proběhla vůči zúčastněným občanům na schůzi zastupitelstva, kde se již jednalo a hlasovalo o dalších krocích v tomto záměru.

Na schůzi komisí a pozdějším jednání zastupitelstva byl tento záměr zdůvodňován odlišně. Důvodem byl zřejmě vzniklý zájem a odpor části veřejnosti, který se po prvních informacích objevil. Byla prezentována představa záchytného parkoviště P + R pro 100 – 150 vozidel namísto stávajícího lesa, který odděluje zástavbu u ulice K Trativodu od železniční trati. Záměr byl zdůvodněn tím, že tato kapacita by umožnila zákaz parkování v ulicích poblíž nádraží a tím vyřešila problém parkování v ulicích. Zároveň parkoviště bylo prezentováno, jako určené přednostně pro klánovické řidiče.

Symbolické by bylo obětování vzrostlého lesa, který dělí železnici od obytné zástavby. Les nevypadá na první pohled atraktivně, ale na velmi podmáčeném území ideálně plní svoji funkci s převažujícím charakterem lužního lesa. Jedná o území v těsném kontaktu s obytnou zástavbou a velmi komplikovaným dopravním přístupem. Již v roce 2015 jsme se museli jako MČ bránit před podobným záměrem ze strany magistrátu. Tehdy ještě úspěšně. Nyní, 5 let od úspěšného ukončení boje za Klánovický les se historie opakuje.

Prezentace tohoto záměru mohla pro laika z opačného konce Klánovic působit jako dobrý nápad. Nicméně, při hlubším zamyšlení, se spoustou slabých míst. Např. při otevření parkoviště P+R nelze ovlivnit, kteří řidič na něm budou parkovat. Klidně může být atraktivní pro řidiče z Újezda, Kolodějí apod., kteří nyní Klánovice zatěžují minimálně. Podobné parkoviště může být naopak atraktivní pro ty cestující, kteří dnes jezdí autobusy MHD nebo chodí pěšky. Modelování podobného problému je obtížný úkol pro velmi specializované odborné firmy a ne pro laiky, kteří se opírají jen o vlastní intuici. Stále platí, že předseda Parkovací asociace ČR ing. Horský nás před tímto konkrétním řešením varoval.

Kromě vykácení vzrostlého lesa, provoz parkoviště způsobí zvýšení akustické a především imisní zátěže škodlivinami v okolí parkoviště a příjezdových komunikací, které se tak koncentrují do malého silně zasaženého území. Záměr je extrémně nepříznivý pro obyvatele v jeho blízkosti a zároveň negarantuje pro Klánovice žádná zaručená zlepšení stavu. Představy, že stejný počet aut zmizí z klánovických ulic, je velmi naivní – chování řidičů je v praxi mnohem složitější. Rovněž nelze lidem slibovat vybavení stávajících ulic značkami se zákazem stání. Instalace podobného značení podléhá schvalovacímu procesu, jehož výsledek nelze nyní předem odhadnout.

To je další slabé místo záměru. Naše MČ uzavřela smlouvu na projekční práce s fy. SWECO -Hydroprojekt a.s. z důvodu nabídnuté nejnižší ceny. Přitom s minimem námahy lze zjistit, že se jedná o firmu se zcela odlišnou specializací – vodní stavby. Kdybychom si chtěli objednat projekt na přehradu, čističku nebo kanalizaci – je to dobrá volba. Ale pro takto sporný záměr by mělo být samozřejmostí oslovit firmy s dlouholetou specializací na projekty parkovišť. Zde jenom zaplatíme značnou částku za běžný projekt parkoviště bez jakéhokoliv odborného zhodnocení jeho přínosů. Podobné zakázky jsou pro každou projekční firmu snem. Jediné, v čem je oslovení fy. Hydroprojekt logické je značná podmáčenost předmětného území. Bez kompletního odvodnění (které dnes obstarávají stromy) a výměny podloží nelze v tomto typu terénu uvažovat s terénem pojížděným vozidly.

O těchto zjevných rizicích nepadlo zatím ani slovo. Pro Klánovice je parkoviště příliš drahé s minimálním pozitivním účinkem, v případě financování magistrátem – máme namísto lesa parkoviště P + R, jehož režim nijak neovlivníme.

 

Ing. Karel Horníček
únor 2018

použit ilustrační obrázek ze studie společnosti SATRA

Rubriky: Aktuality

error

Podpoříte nás? Prosím dejte o nás vědět :-)