Vyjádření Odboru evidence majetku (MHMP OEM) sdělení ze dne 3.7.2018 ve věci žádosti MČ Praha-Klánovice o svěření klíčového pozemku č. 343 (ke stavbě parkoviště) do správy naší městské části (viz příloha). MHMP OEM informuje petiční výbor o tom, že žádost naší městské části „nebude předkládat k  projednání voleným orgánům hl. m. Prahy„, a to proto, že již dříve odbor ochrany prostředí Magistrátu zaujal k žádosti o svěření záporné stanovisko. Pan starosta prý již byl o tom informován, nicméně se veřejnost ani zastupitelé tuto informaci nedozvěděli. MHMP tím rozhodl, že pozemek se nebude naší městské části svěřovat do správy
Rubriky: Aktuality

error

Podpoříte nás? Prosím dejte o nás vědět :-)