V pondělí 25.6.2018 se konalo zasedání zastupitelstva MČ Praha-Klánovice. Na něm byl zařazen i bod týkající se projednání naší Petice proti parkovišti namísto lesa. Ta byla předána naší městské části již dne 10.5.2018.

Při projednávání tohoto bodu pan starosta Polák stručně informoval o podání petice a o počtu podpisů (394). K žádosti, kterou petice obsahuje, se nevyjádřil, pouze uvedl, že čeká na výsledek studie od společnosti Sweco Hydroprojekt. K petici se vůbec nevyjádřili žádní z přítomných zastupitelů ze současné koalice – R. Zoulík, J. Martinová, M. Mikušová, K. Svobodová, O. Voleš, J. Lukáš, Z. Rychtařík a P. Jaroš.

Opoziční zastupitel P. Soukup poté navrhl, aby zastupitelstvo naší městské části přijalo usnesení v souladu s žádostí naší petice, tzn. aby vyjádřilo nesouhlas se záměrem na vybudování parkoviště. Zastupitelstvo však tento návrh nepodpořilo (většina se zdržela hlasování). Naopak pro tento návrh, tzn. pro naši petici, hlasovali tito zastupitelé: P. Soukup, Z. Starčevičová, M. Jágrová, Š. Čtrnáctá, S. Huser a P. Fischerová. Jim patří naše poděkování.

Jaké závěry vyplývají z výsledku naší petiční iniciativy?

1. Je neuvěřitelné, že pan starosta Polák, jakož i další představitelé naší městské části, zjevně ignorují svoji povinnost (jakožto představitelů veřejné správy) vynucovat platná zákonná pravidla – tzn. dávat podněty a stížnosti k příslušným orgánům, aby postihovaly nezákonné parkování na komunikacích u železniční zastávky Praha-Klánovice. A je to dvojnásob neuvěřitelné, když naše městská část má příslušné komunikace, kde se nezákonně parkuje, ve své správě (např. pozemek č. 1174/1, na němž je komunikace Aranžerská).

2. A pokud už pan starosta Polák, jakož i další představitelé naší městské části, zjevně rezignovali na svoji úlohu řešit aktuální problém nezákonného živelného parkování standardními zákonnými prostředky, stěží mohou – legitimně a při zdravém rozumu -prosazovat řešení tohoto problému nestandardní cestou, tj. vykácením lesa a vybudováním parkoviště na jeho místě.

3. Je dále neuvěřitelné, že pan starosta Polák, který chce řešit problém nezákonného parkování vybudováním nového parkoviště namísto lesa, byl v minulosti proti zřízení místní autobusové linky k železniční zastávce. Ačkoli nyní sám uznal, že se v tomto směru mýlil, ukazuje to na jistou omezenost jeho myšlenkového potenciálu při hledání moderních způsobů řešení dopravy v naší městské části.

4. Pokud se členové současné vládnoucí koalice MČ Praha-Klánovice ani slovem nevyjádřili k obsahu naší petice, zbývají nám jen dvě možnosti. Za prvé, dále pokračovat v naší akci proti vybudování parkoviště, nechat si zpracovat potřebné odborné posudky a připravit se na příslušná řízení – o změně územního plánu a o umístění stavby. A za druhé, vážně se zamyslet nad tím, koho na podzim letošního roku volit ve volbách do našeho zastupitelstva.

O dalším vývoji Vás budeme průběžně informovat.

Děkujeme, že jste s námi, srdečně zdraví

JUDr. Petr Svoboda, Ph.D.
za petiční výbor Petice proti parkovišti namísto lesa

Rubriky: Aktuality

error

Podpoříte nás? Prosím dejte o nás vědět :-)