Vážení spoluobčané,
rád bych Vás jménem petičního výboru informoval o průběhu naší petiční iniciativy a o posledním vývoji ohledně záměru na výstavbu parkoviště u železniční zastávky.
Předem mi však dovolte, abychom Vám upřímně poděkovali za širokou podporu a pomoc při podpisové kampani. Bez ní by naše iniciativa neměla šanci na úspěch ani smysl.

Dne 10.5.2018 jsme ukončili sběr podpisů a předali jsme petici s podpisovými archy jednak zastupitelstvu Městské části Praha-Klánovice, jednak radě a zastupitelstvu hl. m. Prahy. Petici platně podpořilo svými podpisy celkem 394 občanů na 58 podpisových arších. Z toho je:
 168 podpisů od občanů MČ Praha-Klánovice,
 137 podpisů od občanů jiných městských částí hl. m. Prahy, a
 89 podpisů od občanů jiných obcí v ČR.
Vzhledem k tomu, že žádost petice podpořilo celkem 172 občanů MČ Praha-Klánovice (tj. 4 členové petičního výboru + 168 podporovatelů petice), vzniká nám jako občanům MČ Praha-Klánovice na základě § 8 písm. c) zákona o hlavním městě Praze právní nárok na to, aby zastupitelstvo MČ Praha-Klánovice projednalo na svém zasedání naši petiční žádost nejpozději do 60 dnů ode dne podání této petice.

 

Srdečně zdraví
JUDr. Petr Svoboda, Ph.D.
za petiční výbor Petice proti parkovišti namísto lesa

Rubriky: Aktuality

error

Podpoříte nás? Prosím dejte o nás vědět :-)