Ve čtvrtek 24.5.2018 večer v Kulturním centru Nová Beseda se z iniciativy starosty MČ Praha Klánovice F. Poláka konala diskuse na téma „Parkování v Klánovicích“. Na diskusi přišlo přibližně 50 občanů. Za MČ Praha-Klánovice dorazili i někteří radní (R. Zoulík, J. Martinová, M. Mikušová). Ti se však do diskuse nezapojili a asi po 40 minutách odešli.

Diskuse měla dvě části.

V první (monologické) části pan starosta formou prezentace představil svoji vizi na vybudování parkoviště namísto lesa u železniční zastávky. Podstatné informace podával občanům spíše selektivně, aby celkový dojem vyzněl v tom smyslu, že parkoviště namísto lesa je podle jeho názoru nejrozumnější varianta. Tak například se prakticky nezabýval alternativní možností na vybudování parkovacích stání u autobusové otočky u restaurace U Daschů. Anebo: jeho fotografie lesa podél ulice U Trativodu, kde by mělo být parkoviště vybudováno, byla v temném světle a zabírala ten nejvíce poničený úsek lesa, na němž jsou vyvrácené stromy, které po téměř roce vlastník lesa (hl. m. Praha) dosud neodklidil.

V druhé (dialogické) části se pan starosta pokoušel odpovídat na otázky a připomínky občanů. Ty byly ze zcela převažující části negativní a kritické k vybudování parkoviště. Názor, který prezentoval pan starosta Polák, podpořili prakticky jen dva představitelé za obec Šestajovice (starosta R. Hrdlic) a jeden pán z Újezda nad Lesy.

Z diskuse vyplynula mimo jiné tato pozoruhodná zjištění:

1. Pan starosta Polák nikdy v průběhu minulých let nepodal žádnou formální stížnost proti nečinnosti policie, městské policie či příslušných správních orgánů, která spočívá v tom, že nepostihují nezákonné parkování na místních komunikacích u železniční zastávky (Aranžerská a další).

2. Pan starosta Polák se (sebekriticky) přiznal, že v minulosti zastával názor proti zřízení nové autobusové linky č. 212, která nyní zajišťuje dopravu z horních Klánovic (Nepasické náměstí) k železniční zastávce Praha-Klánovice. Nyní prý již tento názor nezastává.

3. MČ Praha-Klánovice bude i nadále pokračovat v prověřování možnosti na výstavbu parkoviště namísto lesa s tím, že očekává dokončení studie tohoto záměru, kterou nechala objednat u společnosti Sweco Hydroprojekt.

Přestože diskuse byla místy názorově dosti vyhraněná, celkově byla otevřená a slušná.

 

Rubriky: Aktuality

error

Podpoříte nás? Prosím dejte o nás vědět :-)