Vyjádření odboru evidence majetku k žádosti o svěření lesního pozemku

Vyjádření Odboru evidence majetku (MHMP OEM) sdělení ze dne 3.7.2018 ve věci žádosti MČ Praha-Klánovice o svěření klíčového pozemku č. 343 (ke stavbě parkoviště) do správy naší městské části (viz příloha). MHMP OEM informuje petiční výbor o tom, že žádost naší městské části „nebude předkládat k  projednání voleným orgánům hl. Číst více…

Vytvořeno uživatelem admin, před

Projednání Petice Ne-parkovišti na zasedání zastupitelstva MČ Praha – Klánovice

V pondělí 25.6.2018 se konalo zasedání zastupitelstva MČ Praha-Klánovice. Na něm byl zařazen i bod týkající se projednání naší Petice proti parkovišti namísto lesa. Ta byla předána naší městské části již dne 10.5.2018. Při projednávání tohoto bodu pan starosta Polák stručně informoval o podání petice a o počtu podpisů (394). Číst více…

Vytvořeno uživatelem JUDr. Petr Svoboda, Ph.D.,, před

Ohlédnutí za besedou na téma Parkování v Klánovicích

Ve čtvrtek 24.5.2018 večer v Kulturním centru Nová Beseda se z iniciativy starosty MČ Praha Klánovice F. Poláka konala diskuse na téma „Parkování v Klánovicích“. Na diskusi přišlo přibližně 50 občanů. Za MČ Praha-Klánovice dorazili i někteří radní (R. Zoulík, J. Martinová, M. Mikušová). Ti se však do diskuse nezapojili Číst více…

Vytvořeno uživatelem JUDr. Petr Svoboda, Ph.D.,, před

Pozvání na veřejnou schůzi ZMČ Praha – Klánovice s projednáním petice NE – parkovišti v pondělí 25.6.2018 od 18:30

Vážení občané, vážení přátelé, veřejné zasedání Zastupitelstva MČ Praha Klánovice, při němž bude projednávána petice proti parkovišti, se koná v pondělí 25.6.2018 od 18.30 v jídelně Střední školy hotelnictví a gastronomie na Slavětínské. Všichni jste srdečně zváni, přijďte v hojném počtu!  

Vytvořeno uživatelem Zita Kazdová, před

Vyjádření Odboru ochrany prostředí HMP k žádosti svěření lesních pozemků do správy městské části Praha – Klánovice

Ještě před podáním petice NE parkovišti se náš petiční výbor dne 3.4.2018 obrátil na Magistrát hl. m. Prahy (jednak na odbor hospodaření s majetkem a jednak na odbor ochrany prostředí) s vyjádřením k žádosti MČ Praha-Klánovice ze dne 27.2.2018 o svěření klíčového pozemku parc. č. 343 do správy naší městské části (vyjádření petičního výboru Číst více…

Vytvořeno uživatelem JUDr. Petr Svoboda, Ph.D.,, před

Beseda se starostou na téma „Parkování v Klánovicích“

  Starosta naší městské části zve občany na besedu na téma „Parkování v Klánovicích“ na čtvrtek 24.5.2018 v 18:00 hodin v Kulturním centru Nová Beseda, Slavětínská 120, Praha 9-Klánovice. Na besedu je třeba se zarezervovat. Myslíme si, že by bylo dobré, abychom se této besedy v hojném počtu zúčastnili a sdělili panu starostovi Číst více…

Vytvořeno uživatelem JUDr. Petr Svoboda, Ph.D.,, před

Petici NE parkovišti podepsalo 394 občanů

Vážení spoluobčané, rád bych Vás jménem petičního výboru informoval o průběhu naší petiční iniciativy a o posledním vývoji ohledně záměru na výstavbu parkoviště u železniční zastávky. Předem mi však dovolte, abychom Vám upřímně poděkovali za širokou podporu a pomoc při podpisové kampani. Bez ní by naše iniciativa neměla šanci na Číst více…

Vytvořeno uživatelem admin, před
error

Podpoříte nás? Prosím dejte o nás vědět :-)