Jak šel čas...

Důležité milníky související s kauzou plánovaného vykácení lesního pozemku kvůli parkovišti jsme zatřídili do časové osy.

Jednání rady

10.10.2017

Rada schvaluje záměr vybudování parkoviště

Rada městské části schválila žádost na MHMP o vypůjčení pozemku 343 v k.u. Klánovice za záměrem vybudování plochy pro parkování automobilů.

Dokument

1.12.2017

Podnět na změnu územního plánu (stažen z jednání zastupitelstva)

ZMČ souhlasí s podáním podnětu na MHMP na změnu Územního plánu sídelního útvaru Hlavního města Prahy v k.ú. Klánovice. Jedná se o podnět na změnu funkčního využití ploch pozemku č. 343 v k.ú. Klánovice z „LR — lesní porosty“ na „DH — plochy a zařízení hromadné dopravy osob, parkoviště P+R“.

Jednání rady

11.12.2017

Vypsání výběrového řízení na zhotovitele projektové dokumentace

Rada městské části schválila vypsání výběrového řízení na vypracování projektové dokumentace v ulici U Trativodu. Číslo: RMČ 28/312/2017 ze dne 11.12.2017

Jednání zastupitelstva

29.1.2018

Návrh usnesení na změnu územního plánu předložený zastupitelstvu v 1/2018

19. ledna 2018 starosta Klánovic Ferdinand Polák svolává jednání zastupitelstva a v programu je i návrh usnesení ke změně územního plánu. Tento bod v průběhu jednání zastupitelé vyřadí.

Podpoříte nás? Prosím dejte o nás vědět :-)