Proč je nesmyslné kácet les kvůli parkovišti

Součást Klánovického lesa

Jedná se přibližně o 3 750m2 pásu lesa, který je součástí lesního celku Klánovického lesa a je platným územním plánem určen jako nezastavitelná funkční plocha lesních porostů a jako součást nadregionálního biocentra územního systému ekologické stability.

Přirozená zvuková bariéra

Dotčená plocha lesa, která by musela být kvůli parkovišti vykácená, nemá jen ekologický a estetický význam, ale plní i důležitou funkci izolační zeleně mezi exponovanou železniční tratí a bezprostředně přilehlou obytnou zástavbou Klánovic.

Naprosto chybný koncept

Potenciální příjezdové komunikace k plánovanému parkovišti nejsou svým dopravně technickým stavem, zejména šířkou a omezenými možnostmi rozhledu na křižovatkách, uzpůsobeny k zajištění dopravní obslužnosti pro plánované parkoviště.

Petiční výbor

Ing. Michal Čtrnáctý

Košická 66/8
101 00 Praha 10-Vršovice

Ing. Karel Horníček

Blešnovská 873
190 14 Praha 9-Klánovice

MUDr. Zita Kazdová

Čankovská 217,
190 16 Praha 9-Újezd nad Lesy

Mgr. Michal Kniha

U Trativodu 358
190 14 Praha 9-Klánovice

Ing. Boris Procházka

Bydžovská 488
190 14 Praha 9-Klánovice

JUDr. Petr Svoboda, Ph.D

Aranžerská 166
190 14 Praha 9-Klánovice

Aktuality

Články, informace a postřehy k tématu

Buďme v kontaktu

Máte-li nějaké dotazy, nápady, doporučení, ozvěte se nám!
mail: petice@ne-parkovisti.cz
www: http://ne-parkovisti.cz

Kontaktujte nás

error

Podpoříte nás? Prosím dejte o nás vědět :-)